Μέσα από την ψυχοθεραπευτική διεργασία οι άνθρωποι επιζητούν να γεφυρώσουν τις διαφορετικές οπτικές τους και να συνθέσουν τα αντιφατικά τους στοιχεία. Ακόμη επιχειρούν να δομήσουν σχέσεις με νέο τρόπο, πλάθοντας και αναζητώντας ένα βαθύτερο, πιο ουσιαστικό νόημα ζωής…

 

 


Σε περιόδους κοινωνικής κρίσης η ανάγκη για επικοινωνία, στήριξη και ψυχική ενδυνάμωση φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονες.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα που συνεχώς αλλάζει, χρειάζεται να αναπροσαρμοζόμαστε με ευελιξία χωρίς να παραλείπουμε να φροντίζουμε για την ψυχική μας ανθεκτικότητα και υγεία.

Αξιοποιώντας λοιπόν την δυναμική της διαδικτυακής επικοινωνίας, πραγματοποιούνται συνεδρίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (Skype, Viber).