Μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία οι άνθρωποι επιζητούν να γεφυρώσουν τις διαφορετικές οπτικές τους και να συνθέσουν τα αντιφατικά τους στοιχεία. Ακόμη επιχειρούν να δομήσουν σχέσεις με νέο τρόπο, πλάθοντας και αναζητώντας ένα βαθύτερο, πιο ουσιαστικό νόημα ζωής…

«…Σκοπός είναι να αναπτύξει κάποιος την ικανότητα να συνθέτει, δηλαδή να μπορεί να βρει τη δική του ισορροπία…»

«…Μέσω της ψυχοθεραπείας ανακαλύπτει κανείς τις βαθύτερες ανάγκες του, έρχεται σε επαφή και συνδέεται με αυτό που πραγματικά αισθάνεται έτσι ώστε τα συμπτώματα να μην  έχουν πια νόημα στη ζωή του…»

«…Όταν τα ζευγάρια χάνουν την συναισθηματική σύνδεση μεταξύ τους τότε μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο τοξικής επικοινωνίας…»

«…Ο ασφαλής δεσμός μεταξύ γονέα και παιδιού είναι το θεμέλιο για να μάθει το παιδί να αναπτύσσει ενσυναισθητικές, ήρεμες και διαρκείς σχέσεις στο μέλλον…»

«…Μέσα από τη Συστημική προσέγγιση ένα άτομο, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια εξερευνά τα δικά του χαρακτηριστικά όπως τους κανόνες, τους ρόλους, τις αξίες και τους σκοπούς, νέους τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης των συγκρούσεων…»

Σε περιόδους κοινωνικής κρίσης η ανάγκη για επικοινωνία, στήριξη και ψυχική ενδυνάμωση φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονες.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα που συνεχώς αλλάζει, χρειάζεται να αναπροσαρμοζόμαστε με ευελιξία χωρίς να παραλείπουμε να φροντίζουμε για την ψυχική μας ανθεκτικότητα και υγεία.

Αξιοποιώντας λοιπόν την δυναμική της διαδικτυακής επικοινωνίας, πραγματοποιούνται συνεδρίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (Skype, Viber).

 

Υπηρεσίες